Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in C:\www\veraolive.com\html\wp-content\themes\enfold-child\functions.php on line 100

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in C:\www\veraolive.com\html\wp-content\themes\enfold-child\functions.php on line 100
dir="ltr" lang="tr_TR" class="html_stretched responsive av-preloader-disabled av-default-lightbox html_header_top html_logo_left html_main_nav_header html_menu_right html_custom html_header_sticky_disabled html_header_shrinking_disabled html_mobile_menu_phone html_header_searchicon html_content_align_center html_header_unstick_top_disabled html_header_stretch_disabled html_minimal_header html_av-overlay-side html_av-overlay-side-classic html_av-submenu-noclone html_entry_id_125 html_cart_at_menu av-no-preview html_text_menu_active "> Arnas Ailesi 350 Yıllık Toprak ve Tarım Tecrübesi
Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in C:\www\veraolive.com\html\wp-content\themes\enfold-child\functions.php on line 100

Arnas Ailesi

“350 Yıllık Toprak ve Tarım Tecrübesi”

Arnas Ailesi 350 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ailenin kökleri, Türkiye’nin Güneydoğusunda Şırnak, Siirt, Batman ve Doğu Mardin’den oluşan “Botan” bölgesine hükmeden Botan Miri’ne dayanır.

Ailenin atası, Botan Miri’nin oğlu Koçek, 17. Yüzyılda, şu anda Arnas ailesinin yaşadığı Mardin Midyat bölgesine gelerek yerleşmiştir.

Koçek’in torunlarından Temır Bey (günümüze Teymur olarak gelen soyisiminin atasıdır) ve ardından Osman Bey zamanında aile, en parlak dönemini yaşamıştır.

19. yüzyılda Osman Bey, Mezopotamya ovasının incisi Merdîn’in (Mardin) kadim dinlerin beşiği olan Midyat ilçesinde sözü geçen en nüfuzlu beylerindendir.

Osman Bey, hakimiyeti altında olan köylerde asayiş ve güvenliği sağlar ve saldırılara karşı bu bölgeyi korur. Osmanlı Devleti tarafından bölgede otorite olarak kabul edilmekte, hakim olduğu köylerin vergisini toplamakta ve düzeni sağlamaktadır.

Ailenin yaşadığı bölgede toprağın cömert yapısı, parlak güneş ve iklim şartları tüm dinlerde kutsal görülen üzümün yetişmesi için oldukça elverişlidir. Binlerce yıldır üzüm ekilen bu topraklar, Osman Bey yönetimi altında altın çağını yaşamıştır.

Osman Bey, köylüleri ve emri altındaki insanları seferber ederek, tüm üzüm bağlarını yeniler. Uzaklardan yeni üzüm türleri getirterek üzüm çeşitliliğini arttırır ve yörenin su ihtiyacını karşılamak için çok sayıda su kuyusu kazdırır.

Bugün bölgenin üzüm bağlarında, Mardin / Midyat yöresine özgü Mezrone, Kerküş, Zeyti, Zeynebi, Deywani, Dırejık, Bılbızeki, Hasseni, Misabeki, Bakari, Karfok, Teyfi, Künduri, Koxer ve Dafirkelbe gibi 25 farklı çeşit üzümün yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Üzümlerden elde edilen, pekmez, sirke, pestil, sofralık üzüm ve kuru üzüm gibi mamuller benzersiz bir lezzete sahiptir. Bu üzümlerden geleneksel metotlarla üretilen Midyat Süryani Şarabı da, şarap koleksiyonlarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Ailenin yetiştiriciliğini yaptığı bir diğer ürün de bademdir ve bölgede eskiden beri var olan bademciliğin sürdürülmesinde de büyük katkısı olmuştur.

350 yıldan uzun süredir, toprağın, ağaçların ve bağların mahsulleriyle gelişen Arnas ailesi, geçmişin tecrübesini günümüze taşımaktadır. Toprağın insan ve insanlık için öneminin farkında olarak, atalarının düsturlarından hiç ayrılmamış, toprağa gereken kıymeti vermiş ve özeni göstermiştir.

Arnas Tarım ürünlerinin siz değerli tüketicilere ulaşmasındaki heyecan ve keyif dolu serüven, Osman Bey’in bizlere miras bıraktığı çalışkanlık, inanç ve dürüstlükle devam ediyor.